Sơ Đồ Tư Duy Học Các Dạng Toán Lớp 3

Sơ đồ tư duy môn Toán lớp 3 bao gồm sơ đồ tổng quát hệ thống kiến thức toán lớp 3 giúp các em học sinh, hay phụ huynh nắm bắt được các kiến thức toàn bộ chương trình học dễ nhớ, dễ thuộc.

Chương trình toán học lớp 3 :

Lớp 3 vẫn sẽ theo chương trình thông thường được chia thành 4 phần lớn là :

  1. Số Học (Đại Số) : Học các số có 5 chữ số
  2. Giải Toán: Giải các bài toán có lời văn với các phép tính ( cộng, trừ , nhân, chia ) bảng cửa chương 2- 10, với số có 5 chữ số
  3. Hình học: Học hình tròn, hình chữ nhật, hình vuông
  4. Đổi các Đơn Vị: Thời gian ( giờ, ngày), Khối lượng, khoảng cách

Theo đó, mỗi phần sẽ có nhiều vấn đề kiến thức khác nhau và mỗi các vấn đề kiến thức nhỏ đó lại phân thành các vấn đề kiến thức nhỏ hơn. Vì vậy, sơ đồ tư duy sẽ giúp các bé tổng hợp các kiến thức thành một khung ngắn gọn, dễ nhớ cũng như đem lại cách giải toán tư duy nhanh nhất

I.Phần Số Học:

Lớp 3 các bé sẽ học đến các số có 5 chữ số và có các dạng bài tập sau: cấu tạo các số , các phép tính (cộng, trừ, nhân , chia), Tính giá trị biểu thức

Cấu Tạo Các Số:

Gồm các dạng bài tập: Cách đọc và viết các số có 5 chữ số, so sánh số lớn số bé, tìm quy luật của dãy số

Các Phép Tính Số Có 5 chữ Số:

Phép Tính Cộng Và Trừ: 

cách làm  toán cộng trừ các số có 5 chữ số, tìm số hạng chưa biết

Phép Tính Nhân Và Chia:

cách làm  toán nhân, Chia, tìm số hạng, số chia chưa biết

Biểu Thức Và Tính Giá Trị

II. Phần Giải Toán: 

III.Phần Hình Học

 Điểm Và Góc

Diện Tích -Chu Vi

IV. Phần Đổi Đơn Vi:

Đổi Các Đơn Vị Thời Gian Ngày Và Giờ

Đồi Đơn Vị Khối Lượng Và Khoảng Cách

Làm Quen Với Thống Kê:

Trả lời